IMPRESUM
Odgovorno lice za sadržaj:
SafeLife Beteiligungsverwaltungs GmbH
Schörgelgasse 10/1
8010 Graz, Austria
www.safelife.eu
office@safelife.eu

Julija Rasz
Korporativna komunikacija, marketing i upravljanje portalom
julija.rasz@safelife.eu

Informacije o privrednom društvu:
Matični broj Društva 11092586 registrovanog kod OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA u Banja Luci

Nadležni nadzorni organ:
Agencija za osiguranje Republike Srpske

Članstvo u komori ili drugim institucijama:
Član Privredne komore Republike Srpske i Udruženja zastupnika u osiguranju Republike Srpske

JIB (Poreski identifikacioni broj): 4403458760006
Osnovna djelatnost:
Djelatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju

PRAVNA POUKA
Internet prezentacija SAFE LIFE služi svrsi pružanja informacija o grupi i podružnicama unutar grupe, kao i o njihovim uslugama i proizvodima. Osim ukoliko nije izričito drugačije navedeno, informacije predočene na internet prezentaciji ne predstavljaju ponudu za sklapanjem ugovora u pravnom smislu. Ako ste zainteresovani za zaključenje ugovora o osiguranju, molimo vas da kontaktirate vama najbliže konsultante klijenata. Svaka premija osiguranja navedena u ovoj internet prezentaciji uključuje zakonski propisani porez na osiguranje.

Isključenje od odgovornosti
Sve informacije, koje su besplatno dostupne na internet prezentaciji, pažljivo su sastavljene i kontinuirano ažurirane. Međutim, SAFE LIFE ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost i ažurnost navedenih informacija. Štaviše, SAFE LIFE ne preuzima nikakvu odgovornost za opasnost od virusa ili drugih štetnih komponenti, od bilo koje informacije dostupne preko ove internet prezentacije, ili za bilo kakav drugi sadržaj dostupan na ovoj internet prezentaciji i njenim linkovima. SAFE LIFE nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu usled sadržaja na ovoj internet prezentaciji.

Autorska prava
Ukoliko nije izričito drugačije navedeno, autorska prava za dizajn i sadržaj internet prezentacije (slike, ilustracije, tekstovi, animirane grafike, itd.) vlasništvo su SAFE LIFE-a. Nijedan od navedenih sadržaja ne može se koristiti bez pristanka SAFE LIFE-a.
Preuzimanje i korišćenje materijala sa ove internet prezentacije nije dopušteno bez odobrenja SAFE LIFE-a i može biti predmet sudskog spora.

Zaštita podataka
Sve lične podatke koje obelodanite putem internet usluga SAFE LIFE-a i koje su dostupne na internet prezentaciji mogu se isključivo koristiti u navedene, odnosno potrebne svrhe, i neće se prenositi trećim licima.

Upotreba Google Analytics-a
Ova internet prezentacija koristi Google Analytics, službu analize mreže kompanije Google Inc. ©. Google Analytics koristi tzv. kolačiće (cookies), tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem računaru i omogućavaju analizu korišćenja internet prezentacije. Informacije o korišćenju ove internet prezentacije (uključujući vašu IP adresu) prenose se serveru Google-a u Americi gde se i čuvaju. Google će te informacije koristiti za procenu vaših poseta ovoj internet prezentaciji, za sastavljanje izveštaja za administratore o aktivnostima na internet prezentaciji i za pružanje daljih usluga povezanih s korišćenjem mreže i interneta. Osim toga, Google će te informacije eventualno preneti trećim licima, ukoliko je to propisano zakonom ili ukoliko treća lica obrađuju te podatke po nalogu Google-a. Google neće ni u jednom slučaju povezivati vašu IP adresu s drugim podacima. Instalaciju kolačića možete sprečiti odgovarajućim podešavanjem vašeg pretraživača interneta; međutim, ukazujemo vam na to da u takvom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ovoga sajta u njihovom punom obimu. Korišćenjem ove internet prezentacije slažete se da Google obrađuje prikupljene podatke o vama na goreopisani način i u gorenavedenu svrhu.